Przemysław Podlasiewicz

adwokat

Od trzech lat pracuję nad strategią „odfrankowienia” kredytów swoich klientów. Walczę nie tylko o spread wynikający z abuzywności, co rodzi ryzyko przeliczenia kredytów po kursie NBP, ale o nieważność klauzul waloryzacyjnych w ogóle, w tym przede wszystkim indeksacyjnej.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Kolejna dobra informacja dla frankowiczów z Tarnowa.

Kolejna wygrana z Santander Consumer Bank S.A.

Cieszy to, że sprawa zakończyła się w niewiele ponad 4 miesiące.

W dniu 5 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Tarnowie, I Wydział Cywilny (Sędzia Karolina Gonet – Szwarga, sygn. I C 1162/22) wydał wyrok, w którym:

 1. ustaliła, że umowa pomiędzy naszymi klientami a bankiem jest nieważna
 2. zasądził całość dochodzonej kwoty 75.670,57 zł wraz z odsetkami od dnia 27 marca 2023 r. do dnia zapłaty
 3. zasądził od banku kwotę 6 434 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania

unieważnienie umowy, Santander

#CHF #santanderconsumer #nieważność #frankowicze #bankowebezprawie #kredytchf #unieważnienieumowy #SantanderBank

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: (14) 627 10 20e-mail: przemyslaw.podlasiewicz@adwokatura.pl

Prawomocna nieważność umowy EFG Eurobank Ergasias S.A. (obecnie Raiffeisen Bank International AG.)

Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28.03.2023, w sprawie naszej klientki o sygn. I ACa 466/22, SSA Marzena Góral zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

 1. zasądziła od banku na rzecz klientki dochodzone kwoty, ale oddaliła powództwo o zasądzenie odsetek z uwagi na uwzględnienie zarzutu zatrzymania złożonego przez bank
 2. uwzględniał zarzut zatrzymania
 3. w pozostałym zakresie oddaliła apelację banku
 4. zasądziła od pozwanego kwotę kosztów procesu 8 100 zł

W I instancji, Sąd Okręgowy w Warszawie, Sędzia (del.) Joanna Radzyńska – Głowacka w sprawie I C 2723/20 wydała wyrok stwierdzając, iż umowa z EFG Eurobank Ergasias S.A. (obecnie Raiffeisen Bank International AG) jest nieważna w całości. Sędzia zasądziła na rzecz klientki kwotę żądaną w pozwie wraz z odsetkami liczonymi od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty oraz koszty procesu.

Istnieją podstawy do złożenia skargi kasacyjnej od wyroku SA w zakresie zarzutu zatrzymania i oddalonego roszczenia o zapłatę odsetek.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: (14) 627 10 20e-mail: przemyslaw.podlasiewicz@adwokatura.pl

Tym razem umowa z BNP Paribas Bank Polska S.A. (wcześniej Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.) nieważna.

To kolejna wygrana walka z bankiem w tym miesiącu.
W dniu 21 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny (Sędzia Małgorzata Franczak – Opiela), sygn. I C 706/22) wydał wyrok, w którym:

 1. ustalił nieważność umowy
 2. zasądził całość dochodzonej kwoty wraz z odsetkami
 3. zasądził zwrot kosztów procesu

Sprawa rozpoznana w nieco ponad 1 rok.

 

#CHF #BNP #BNPParibas #nieważność #frankowicze #bankowebezprawie #kredytchf

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: (14) 627 10 20e-mail: przemyslaw.podlasiewicz@adwokatura.pl

To już 3 unieważnienie umowy w styczniu 2023!

Przemysław Podlasiewicz24 stycznia 2023Komentarze (0)

Kolejne unieważnienie umowy tym razem Bank BPH S.A.

To już 3 unieważnienie umowy w styczniu 2023 r.

W dniu 18 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny (Sędzia Ewa Kulawik – Rudzińska), sygn. I C 326/20):

 1. ustaliła, że umowa kredytu jest nieważna
 2. zasądziła całość dochodzonych kwot wraz z odsetkami
 3. oddalił powództwo wyłącznie w zakresie roszczenia ewentualnego

#CHF #BPH #nieważność #frankowicze #bankowebezprawie #kredytchf #BankBPH #unieważnienieumowy

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: (14) 627 10 20e-mail: przemyslaw.podlasiewicz@adwokatura.pl

Tym razem ustalenie nie istnienia umowy Getin Noble Bank S.A.

W dniu 09 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny (Sędzia Mariusz Solka), sygn. III C 1568/17) po batalii trwającej prawie 6 lat wydał wyrok, w którym:

 1. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego nie istnieje;
 2. zasądziła całość dochodzonych kwot wraz z odsetkami;
 3. oddalił powództwo wyłącznie w zakresie roszczenia ewentualnego;

Po uzyskaniu uzasadniania wyroku zostanie rozważona kwestia ewentualnej apelacji ze względu na datę początkową odsetek.

Sprawa trwała prawie 6 lat, niestety był to wyniki szeregu zdarzeń, w tym równocześnie trwającego postępowania z powództwa banku.

#CHF #getin #nieważność #frankowicze #bankowebezprawie #kredytchf #GetinNobleBank #unieważnienieumowy#CHF #getin #nieważność #frankowicze #bankowebezprawie #kredytchf #GetinNobleBank #unieważnienieumowy

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: (14) 627 10 20e-mail: przemyslaw.podlasiewicz@adwokatura.pl