Przemysław Podlasiewicz

adwokat

Od trzech lat pracuję nad strategią „odfrankowienia” kredytów swoich klientów. Walczę nie tylko o spread wynikający z abuzywności, co rodzi ryzyko przeliczenia kredytów po kursie NBP, ale o nieważność klauzul waloryzacyjnych w ogóle, w tym przede wszystkim indeksacyjnej.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Sprawa przeciwko bankowi

Kolejna umowa z Bank Millenium S.A. nieważna.

Przemysław Podlasiewicz19 lipca 2023Komentarze (0)

To kolejna wygrana walka z bankiem w tym miesiącu. W dniu 14 lipca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (Sędzia Jowita Cieślik), sygn. XXVIII C 16249/21) wydała wyrok, w którym: 1. ustaliła nieważność umowy; 2. zasądziła na rzecz naszego klienta kwotę 92 528,39 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia […]

Kolejna wygrana z bankiem Santander Consumer Bank S.A. w Tarnowie W dniu 28 czerwca 2023 r. Sąd Okręgowy w Tarnowie, I Wydział Cywilny, Sędzia Mariusz Sadecki, w sprawie o sygn. I C 362/23 wydał wyrok, w którym: 1. ustalił, że umowa pomiędzy naszymi klientami a bankiem jest nieważna; 2. zasądził całość dochodzonej kwoty 115 415,09 […]

W dniu 16 czerwca 2023 r. zapadł jeszcze jeden korzystny wyrok dla naszych klientów. Unieważnienie umowy Banku BPH S.A obecnie Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w Warszawie.  W dniu 16 czerwca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (Sędzia Agnieszka Kossowska), sygn. XXVIII C 10137/22 1. ustaliła, że umowa kredytu pomiędzy naszymi […]

Nietypowa wygrana z Getin Noble Bank S.A.

Przemysław Podlasiewicz23 kwietnia 2023Komentarze (0)

Tym razem nietypowa wygrana polegająca na oddaleniu powództwa Getin Noble Bank S.A. przeciwko naszym klientom. W dniu 18 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie, I Wydział Cywilny (Sędzia Bartłomiej Fiejdasz), sygn. I C 1730/18) po batalii trwającej prawie 5 lat wydał wyrok, w którym: 1. oddalił powództwo banku; 2. zasądził od banku na rzecz […]

Kolejne zabezpieczenie roszczenia w sprawie frankowej. Przypominamy, oznacza to, że klienci nie będą już płacić rat kredytowych do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy. Cieszy nas również to, że zabezpieczenie zostało udzielone w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (sędzia del. Agnieszka Kossowska), sygn. akt XXVIII C 10137/22 udzielił […]