Przemysław Podlasiewicz

adwokat

Od trzech lat pracuję nad strategią „odfrankowienia” kredytów swoich klientów. Walczę nie tylko o spread wynikający z abuzywności, co rodzi ryzyko przeliczenia kredytów po kursie NBP, ale o nieważność klauzul waloryzacyjnych w ogóle, w tym przede wszystkim indeksacyjnej.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

marzec 2023

Prawomocna nieważność umowy EFG Eurobank Ergasias S.A. (obecnie Raiffeisen Bank International AG.) Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28.03.2023, w sprawie naszej klientki o sygn. I ACa 466/22, SSA Marzena Góral zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że: zasądziła od banku na rzecz klientki dochodzone kwoty, ale oddaliła powództwo o zasądzenie odsetek z uwagi […]