Przemysław Podlasiewicz

adwokat

Od trzech lat pracuję nad strategią „odfrankowienia” kredytów swoich klientów. Walczę nie tylko o spread wynikający z abuzywności, co rodzi ryzyko przeliczenia kredytów po kursie NBP, ale o nieważność klauzul waloryzacyjnych w ogóle, w tym przede wszystkim indeksacyjnej.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

listopad 2022

Kolejna umowa nieważna! Tym razem PKO BP. S.A.

Przemysław Podlasiewicz11 listopada 2022Komentarze (0)

Kolejne unieważnienie umowy. Tym razem umowa z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nieważna. W dniu 03 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny (Sędzia Marcin Polakowski), sygn. II C 2806/20) wydał wyrok, w którym: ustaliła nieważność umowy zasądziła całość dochodzonej kwoty wraz z odsetkami oddalił powództwo wyłącznie w zakresie roszczenia […]