Przemysław Podlasiewicz

adwokat

Od trzech lat pracuję nad strategią „odfrankowienia” kredytów swoich klientów. Walczę nie tylko o spread wynikający z abuzywności, co rodzi ryzyko przeliczenia kredytów po kursie NBP, ale o nieważność klauzul waloryzacyjnych w ogóle, w tym przede wszystkim indeksacyjnej.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

wrzesień 2022

Kolejne unieważnienie umowy. Tym razem umowa z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nieważna. W dniu 29 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Tarnowie, I Wydział Cywilny (Sędzia Barbara Grodkowska), sygn. I C 145/21) wydała wyrok, w którym: ustaliła nieważność umowy zasądziła całość dochodzonej kwoty wraz z odsetkami oddalił powództwo wyłącznie w zakresie kilku […]

Kolejne zabezpieczenie roszczenia w sprawie frankowej. Przypominamy, oznacza to, że klienci nie będą już płacić rat kredytowych do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy. Cieszy nas również to, że zabezpieczenie zostało udzielone w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (sędzia del. Agnieszka Kossowska), sygn. akt XXVIII C 10137/22 udzielił […]

Kolejne zabezpieczenie tym razem przeciwegzekucyjne

Przemysław Podlasiewicz08 września 2022Komentarze (0)

No i kolejne zabezpieczenie roszczenia w sprawie frankowej Tym razem uzyskaliśmy zabezpieczenie powództwa przeciwegzekucyjnego poprzez zawieszenia egzekucji komorniczej. Oznacza to, że do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy, komornik nie będzie mógł zlicytować nieruchomości należących do klientów. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny (sędzia del. Adam Mitkiewicz), sygn. akt XXV C 2798/20 udzielił naszym Klientom zabezpieczenia […]

Kolejne zabezpieczenie uzyskane dla klienta!

Przemysław Podlasiewicz08 września 2022Komentarze (0)

Jest mi niezmiernie miło poinformować o kolejnym zabezpieczeniu roszczenia w sprawie frankowej. Cieszy przede wszystkim punkt 2 postanowienia „odstąpić od sporządzenia uzasadnienia, podzielając w całości argumentacje pozwu” Przypominam zabezpieczenie, oznacza to, że klienci nie będą już płacić rat kredytowych do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (sędzia Piotr Bednarczyk), sygn. […]

Kolejne zabezpieczenie roszczenia!

Przemysław Podlasiewicz08 września 2022Komentarze (0)

Miło mi poinformować o kolejnym zabezpieczeniu roszczenia w sprawie frankowej Zabezpieczenie oznacza, że klienci nie będą już płacić rat kredytowych do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (sędzia del. Joanna Dalba-Sobczyńska), sygn. akt XXVIII C 9756/22 udzielił naszym Klientom zabezpieczenia roszczenia w sprawie tzw. „kredytu frankowego” przeciwko Bank Milleninium S.A. […]