Przemysław Podlasiewicz

adwokat

Od trzech lat pracuję nad strategią „odfrankowienia” kredytów swoich klientów. Walczę nie tylko o spread wynikający z abuzywności, co rodzi ryzyko przeliczenia kredytów po kursie NBP, ale o nieważność klauzul waloryzacyjnych w ogóle, w tym przede wszystkim indeksacyjnej.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

maj 2020

Czy można przyspieszyć rozpoznanie swojej sprawy? Każdy proces w Polsce może trwać bardzo długo. Sprawy tzw. frankowe są dla niektórych sędziów sprawą nową. Nie można się dziwić, że sędziowie muszę się tych spraw nauczyć. Jeżeli do tego dochodzą sprawy kadrowe i niezbyt wysokie (w porównaniu z krajami zachodnimi) wynagrodzenia sędziów a także i biegłych, to […]

Kredyt frankowy a rozwód w 2020

Przemysław Podlasiewicz04 maja 2020Komentarze (0)

Zdarza się, że związek małżeński się rozpada. Z uwagi na to, że wielu małżonków zaciąga wspólnie kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, domu lub na budowę lokum, niektórzy mogą mieć problem z terminową spłatą zobowiązania. Który z rozwiedzionych małżonków ma kontynuować spłatę rat? Wprawdzie  nie ma specjalnych ograniczeń w prawie w odniesieniu do zaciągania zobowiązania przez […]

Pozwanie banku ma na celu  stwierdzenie nieważności umów frankowych (umów kredytowych denominowanych lub indeksowanych do waluty CHF). Wygrana powoduje, że nie trzeba już spłacać kredytu. Ciekawym rozwiązaniem może być złożenie do sądu wniosku o zabezpieczenie powództwa w ramach toczącej się sprawy lub jeszcze przed złożeniem pozwu. Skutkować to może m.in. natychmiastowym wstrzymaniem obowiązku spłacania kredytu […]