Przemysław Podlasiewicz

adwokat

Od trzech lat pracuję nad strategią „odfrankowienia” kredytów swoich klientów. Walczę nie tylko o spread wynikający z abuzywności, co rodzi ryzyko przeliczenia kredytów po kursie NBP, ale o nieważność klauzul waloryzacyjnych w ogóle, w tym przede wszystkim indeksacyjnej.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

październik 2019

Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 roku powstało wiele wątpliwości dotyczących tego, czy bank może wystąpić z roszczeniem o zwrot wypłaconego kapitału? Innymi słowy mówiąc, czy może on żądać od kredytobiorcy zwrotu kapitału, który wcześniej mu pożyczył. Trybunał TSUE stwierdził, że sądy polskie nie mają prawa do zmiany lub uzupełnienia umowy kredytu […]

Zapewne zastanawia Cię, jak unieważnić kredyt frankowy. Posłuchaj … Unieważnienie kredytu waloryzowanego do franka szwajcarskiego (bo taka jest prawidłowa nazwa tego kredytu w obecnym stanie prawnym, zwłaszcza po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) jest na pewno mniej ryzykowne niźli to było zanim wyrok ten zapadł. Sądy powszechne (Sądy Rejonowe lub Okręgowe), a przede wszystkim sędziowie tychże, będą musiały […]

Wartość dochodzonego roszczenia tzw. wartość przedmiotu sporu jest konieczna, by sprawa mogła się znaleźć na drodze sądowej by sąd mógł rozpoznawać sprawę. W przypadku gdy domagamy się unieważnienia umowy, wysokość roszczenia stanowi sumę dotychczas uiszczonych rat kredytowych wraz z wszystkimi prowizjami i opłatami uiszczonymi przez kredytobiorcę w związku z umową. W przypadku gdy domagamy się […]

Jakich kredytów dotyczy Wyrok TSUE? Dotyczy zarówno kredytów indeksowanych, jak i denominowanych. Implementacja w przypadku umów kredytów indeksowanych, a inaczej denominowanych przebiega jednak zgoła inaczej. Spowodowane jest to tym, że inne znaczenie w umowie sąd nada postanowieniom odsyłającym do tabel kursowych banku, których nie można zastąpić kursem średnim NBP lub kursem rynkowym co stało się […]

Samo ustalenie, że bank stosował klauzule niedozwolone w umowach z klientami, jak również uznanie przez sąd, że klauzule te nie wiążą stron, czyli nie obowiązują, nie kończy z reguły „sprawy frankowej”. W takim przypadku możliwe są bowiem dwa scenariusze. Pierwszy zakłada, że umowa nie wygasła i kredyt dalej funkcjonuje, ale spłacamy go w złotówkach i […]