Przemysław Podlasiewicz

adwokat

Od trzech lat pracuję nad strategią „odfrankowienia” kredytów swoich klientów. Walczę nie tylko o spread wynikający z abuzywności, co rodzi ryzyko przeliczenia kredytów po kursie NBP, ale o nieważność klauzul waloryzacyjnych w ogóle, w tym przede wszystkim indeksacyjnej.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

wrzesień 2019

Odpowiedź na powyższe pytanie wymaga w pierwszej kolejności nawiązania do regulacji kodeksu cywilnego dotyczących samych klauzul niedozwolonych. Definicja klauzuli niedozwolonej Zgodnie z art. 3851 § 1 kodeksu cywilnego, pod pojęciem tym należy rozumieć postanowienia umów zawieranych z konsumentami, które… nie zostały indywidualnie uzgodnione, a jednocześnie kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi […]