Przemysław Podlasiewicz

adwokat

Od trzech lat pracuję nad strategią „odfrankowienia” kredytów swoich klientów. Walczę nie tylko o spread wynikający z abuzywności, co rodzi ryzyko przeliczenia kredytów po kursie NBP, ale o nieważność klauzul waloryzacyjnych w ogóle, w tym przede wszystkim indeksacyjnej.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Kolejna umowa z Bank Millenium S.A. nieważna.

Przemysław Podlasiewicz19 lipca 2023Komentarze (0)

To kolejna wygrana walka z bankiem w tym miesiącu.

W dniu 14 lipca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (Sędzia Jowita Cieślik), sygn. XXVIII C 16249/21) wydała wyrok, w którym:

1. ustaliła nieważność umowy;

2. zasądziła na rzecz naszego klienta kwotę 92 528,39 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28.12.2022 r. do dnia zapłaty;

3. koszty procesu pozostawił do wyliczenia referendarzowi sądowemu.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: (14) 627 10 20e-mail: przemyslaw.podlasiewicz@adwokatura.pl

Kolejna wygrana z bankiem Santander Consumer Bank S.A. w Tarnowie

W dniu 28 czerwca 2023 r. Sąd Okręgowy w Tarnowie, I Wydział Cywilny, Sędzia Mariusz Sadecki, w sprawie o sygn. I C 362/23 wydał wyrok, w którym:

1. ustalił, że umowa pomiędzy naszymi klientami a bankiem jest nieważna;

2. zasądził całość dochodzonej kwoty 115 415,09 PLN wraz z odsetkami od dnia 20 kwietnia 2023 r. do dnia zapłaty.

3. zasądził od banku kwotę 11 834 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Szczegóły wyroku – link w komentarzu

#CHF #santanderconsumer #nieważność #frankowicze #bankowebezprawie #kredytchf #unieważnienieumowy #SantanderBank #Tarnów

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: (14) 627 10 20e-mail: przemyslaw.podlasiewicz@adwokatura.pl

W dniu 16 czerwca 2023 r. zapadł jeszcze jeden korzystny wyrok dla naszych klientów.

Unieważnienie umowy Banku BPH S.A obecnie Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w Warszawie.

 W dniu 16 czerwca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (Sędzia Agnieszka Kossowska), sygn. XXVIII C 10137/22

1. ustaliła, że umowa kredytu pomiędzy naszymi klientami a bankiem jest nieważna;

2. zasądziła kwotę 86 015,18 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie

3. oddaliła powództwo wyłącznie w zakresie roszczenia ewentualnego;

4. zasądziła na rzecz klientki kwotę 6 434 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu;

#CHF #frankowicze #bankowebezprawie #kredytchf #BankBPH #unieważnienieumowy #pekao

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: (14) 627 10 20e-mail: przemyslaw.podlasiewicz@adwokatura.pl

Kolejny wyrok w sprawie PEKAO S.A.

Przemysław Podlasiewicz20 czerwca 2023Komentarze (0)

16 czerwca 2023 r. zapadł jeszcze jeden korzystny wyrok dla naszych klientów.

Unieważnienie umowy Banku BPH S.A obecnie Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w Warszawie.

W dniu 16 czerwca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (Sędzia Agnieszka Kossowska), sygn. XXVIII C 10137/22:

1. ustaliła, że umowa kredytu pomiędzy naszymi klientami a bankiem jest nieważna;

2. zasądziła kwotę 86 015,18 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie

3. oddalił powództwo wyłącznie w zakresie roszczenia ewentualnego;

4. zasądził na rzecz klientki kwotę 6 434 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu;

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: (14) 627 10 20e-mail: przemyslaw.podlasiewicz@adwokatura.pl

Nietypowa wygrana z Getin Noble Bank S.A.

Przemysław Podlasiewicz23 kwietnia 2023Komentarze (0)

Tym razem nietypowa wygrana polegająca na oddaleniu powództwa Getin Noble Bank S.A. przeciwko naszym klientom.

W dniu 18 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie, I Wydział Cywilny (Sędzia Bartłomiej Fiejdasz), sygn. I C 1730/18) po batalii trwającej prawie 5 lat wydał wyrok, w którym:

1. oddalił powództwo banku;

2. zasądził od banku na rzecz klientów kwotę 10.817 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego;

Sprawa trwała prawie 5 lat, niestety był to wyniki zawieszenia przez sąd postępowania do czasu rozpoznania sprawy z powództwa naszych klientów przeciwko Getin Noble Bank S.A. W postępowaniu toczącym się w Warszawie, Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o sygn. akt III C 1568/17 unieważnił umowę zawartą z bankiem.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: (14) 627 10 20e-mail: przemyslaw.podlasiewicz@adwokatura.pl