Przemysław Podlasiewicz

adwokat

Od trzech lat pracuję nad strategią „odfrankowienia” kredytów swoich klientów. Walczę nie tylko o spread wynikający z abuzywności, co rodzi ryzyko przeliczenia kredytów po kursie NBP, ale o nieważność klauzul waloryzacyjnych w ogóle, w tym przede wszystkim indeksacyjnej.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

To już 3 unieważnienie umowy w styczniu 2023!

Przemysław Podlasiewicz24 stycznia 2023Komentarze (0)

❗ Kolejne unieważnienie umowy tym razem Bank BPH S.A. 🏆

ℹ To już 3 unieważnienie umowy w styczniu 2023 r.

W dniu 18 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny (Sędzia Ewa Kulawik – Rudzińska), sygn. I C 326/20)

🔸 ustaliła, że umowa kredytu jest nieważna;

🔸 zasądziła całość dochodzonych kwot wraz z odsetkami;

🔸 oddalił powództwo wyłącznie w zakresie roszczenia ewentualnego;

#CHF #BPH #nieważność #frankowicze #bankowebezprawie #kredytchf #BankBPH #unieważnienieumowy

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: (14) 627 10 20e-mail: przemyslaw.podlasiewicz@adwokatura.pl

❗ Tym razem ustalenie nie istnienia umowy Getin Noble Bank S.A.🏆

W dniu 09 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny (Sędzia Mariusz Solka), sygn. III C 1568/17) po batalii trwającej prawie 6 lat wydał wyrok, w którym:

🔸 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego nie istnieje;

🔸 zasądziła całość dochodzonych kwot wraz z odsetkami;

🔸 oddalił powództwo wyłącznie w zakresie roszczenia ewentualnego;

ℹ️ Po uzyskaniu uzasadniania wyroku zostanie rozważona kwestia ewentualnej apelacji ze względu na datę początkową odsetek.

ℹ️ Sprawa trwała prawie 6 lat, niestety był to wyniki szeregu zdarzeń, w tym równocześnie trwającego postępowania z powództwa banku.

#CHF #getin #nieważność #frankowicze #bankowebezprawie #kredytchf #GetinNobleBank #unieważnienieumowy#CHF #getin #nieważność #frankowicze #bankowebezprawie #kredytchf #GetinNobleBank #unieważnienieumowy

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: (14) 627 10 20e-mail: przemyslaw.podlasiewicz@adwokatura.pl

❗ Tym razem wygrana z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. 🏆
ℹ️ Sytuacja o tyle ciekawa, że klientka spłaciła kredyt w całości kilka lat temu.
🧨 Cieszy to, że sprawa zakończyła się w niewiele ponad 3 miesiące ❗
W dniu 11 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Tarnowie, I Wydział Cywilny (Sędzia Marek Syrek, sygn. I C 940/22) wydał wyrok, w którym:
🔸 zasądził całość dochodzonej kwoty 105.307,55 zł i 15/320,15 CHF wraz z odsetkami
🔸 oddalił powództwo wyłącznie w zakresie 10 centymów
🔸 zasądził od banku kwotę 6 417 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

#CHF #PKOBP #nieważność #frankowicze #bankowebezprawie #kredytchf #PKO #unieważnienieumowy #Tarnów

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: (14) 627 10 20e-mail: przemyslaw.podlasiewicz@adwokatura.pl

Kolejne zabezpieczenie!

Przemysław Podlasiewicz13 grudnia 2022Komentarze (0)

❗ Miło nam zakomunikować o kolejnym zabezpieczeniu roszczenia w sprawie frankowej

W dniu 12 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Tarnowie, I Wydział Cywilny (Sędzia Wiesław Zachara), w sprawie o sygn. akt I C 1132/22 udzielił frankowiczom zabezpieczenia na czas trwania postępowania, polegającego na:

🔸 wstrzymaniu obowiązku spłaty rat kredytu

🔸 zakazie wypowiedzenia umowy przez bank

🔸 zakazie przekazaniu informacji do BIK przez bank

 

#CHF #PKOBP #nieważność #frankowicze #bankowebezprawie #kredytchf #PKO #unieważnienieumowy #Tarnów

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: (14) 627 10 20e-mail: przemyslaw.podlasiewicz@adwokatura.pl

Zabezpieczenie, zabezpieczenie, zabezpieczenie

Przemysław Podlasiewicz01 grudnia 2022Komentarze (0)

❗ Tym razem zabezpieczenie udzielone przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu.

⚠ Niezmiernie cieszy Nas ostatnie zdanie postanowienia

🔸 Sąd Okręgowy we Wrocławiu, XII Wydział Cywilny (sędzia SSO Radosław Nawrocki), w sprawie o sygn. akt XII C 1048/21 udzielił klientom zabezpieczenia na czas trwania postępowania, polegającego na:

1. wstrzymaniu obowiązku spłaty rat kredytu

2. zakazie wypowiedzenia umowy przez bank

3. zakazie przekazaniu informacji do BIK przez bank.

⚠ Przypominamy, oznacza to, że klienci nie będą już płacić rat kredytowych do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.

#CHF #santander #unieważnienie #frankowicze #bankowebezprawie

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: (14) 627 10 20e-mail: przemyslaw.podlasiewicz@adwokatura.pl