Grzegorz Podlasiewicz

adwokat

Od trzech lat pracuję nad strategią „odfrankowienia” kredytów swoich klientów. Walczę nie tylko o spread wynikający z abuzywności, co rodzi ryzyko przeliczenia kredytów po kursie NBP, ale o nieważność klauzul waloryzacyjnych w ogóle, w tym przede wszystkim indeksacyjnej.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Wyroki frankowe 2020. Pozwól się przekonać

Grzegorz Podlasiewicz25 kwietnia 2020Komentarze (0)

Początek 2020 roku przyniósł światu ogromne wyzwanie jakim jest pandemia koronawirusa COVID-19. Mierzymy się z nieznanym wirusem, który w krótkim czasie zmienił codzienność milionów polaków. Niestety w skutek pandemii ucierpieli również przedsiębiorcy. Dlatego jeżeli jesteś przedsiębiorcą, właścicielem firmy, organizacji lub instutucji zapraszam Cie już teraz do dołączenia do mojej grupy na Facebooku, gdzie dostarczam informacji w zakresie zminimalizowania strat, możliwości pozyskania odszkodowań związanych z ograniczeniem produkcji, zamówień, dostaw. >> KLIKNIJ <<

Nie mam jakichkolwiek złudzeń, że rok 2020 będzie rokiem pozytywnych wyroków dla frankowiczów.

Po wyroku TSUE w sprawie państwa Dziubak (C-260/18) o którym pisałem więcej w poście Pytania po wyroku TSUE zmieniło się bardzo wiele, a w zasadzie wszystko.

Odzwierciedleniem pozytywnej zmiany są korzystne dla frankowiczów wyroki, które prezentuje poniżej. Lista orzeczeń dotyczy unieważnienia lub odfrankowienia kredytów, które zapadły po wyroku TSUE.

Na marginesie dodam, że do części orzeczeń nie sporządzono jeszcze pisemnego uzasadnienia. Myślę, że niebawem powinny zostać opublikowane na Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych.

Jeżeli dotychczas wahałeś się czy uwolnić się od ciągle narastającego kredytu, to chyba właśnie Cie przekonałem.

 1. Sąd Apelacyjny w Białymstoku; I ACa 349/18; nieważność; denominowany; SSA Krzysztof Chojnowski (spr.), SA Elżbieta Kuczyńska, SA Grażyna Wołosowicz
 2. Sąd Apelacyjny w Białymstoku; I ACa 448/19; nieważność; denominowany; PKO BP/ Własny Kąt Hipoteczny
 3. Sąd Apelacyjny w Łodzi; I ACa 315/19; umowa jest ważna jednakże bez niedozwolonych postanowień umownych dot.ustalania przez bank kursu w tabelach kursowych banku; mBank S.A.
 4. Sąd Apelacyjny w Białymstoku; I ACa 278/19; Sąd odrzucił powództwo wskutek sprzeczności żądania powoda z dowodami przez niego przedstawionymi; indeksowany; Getin Noble Bank; SSA Krzysztof Adamiak
 5. Sąd Okręgowy w Warszawie; XXV 981/17; odfrankowienie; Raiffeisen; SSO Michał Jakubowski
 6. Sąd Okręgowy w Warszawie; V Ca 289/19; odfrankowienie; indeksowany; mBank S.A.; SSO Maria Dudziuk, SSO Joanna Machoń, SSR del. Dorota Walczyk (spr.)
 7. Sąd Apelacyjny w Warszawie; VI ACa 264/19; odfrankowienie; indeksowany; Getin Bank; SSA Grzegorz Tyliński
 8. Sąd Okręgowy w Warszawie; V Ca 3290/18; nieważność; indeksowany; mBank S.A.; Sędzia Aleksandra Łączyńska-Mendakiewicz, Sędziowie: Bogusława Jarmołowicz – Łochańska
 9. Sąd Apelacyjny w Warszawie; V ACa 567/18; nieważność; indeksowany; mBank S.A.; SSA Robert Obrębski, SSA Przemysław Kurzawa, SSO del. Katarzyna Parczewska
 10. Sąd Okręgowy w Warszawie; V Ca 403/19; nieważność; indeksowany; mBank S.A.; SSO Aleksandra Łączyńska-Mendakiewicz, SO Agnieszka Łukaszuk
 11. Sąd Najwyższy; IV CSK 309/18; nieważność; denominowany; PEKAO S.A.; SSN Wojciech Katner, SSN Marian Kocon, SSN Anna Owczarek
 12. Sąd Okręgowy w Gdańsku; III Ca 574/19; nieważność; denominowany; PKO BP; SSO Joanna Wiecka-Jelińska, SO Bożena Mathea, SR del. Małgorzata Licbarska (spr.)
 13. Sąd Okręgowy w Gdańsku; III Ca 515/19; nieważność; indeksowany; Raiffeisen Polbank
 14. Sąd Apelacyjny w Warszawie; VI ACa 542/19; nieważność (wg SA prawidłowa podstawa prawna to art..58 par.2 KC).; indeksowany; Reiffeisen Polbank; SSA Jacek Sadomski, SSA Marcin Stobel SSO del. Przemysław Feliga
 15. Sąd Apelacyjny w Łodzi; I ACa 1296/18; oddalenie powództwa banku; denominowany; PKO BP; SSA Małgorzata Stanek, Sędziowie: SSA Jacek Pasikowski, SSO (del.) Jarosław Pawlak
 16. Sąd Najwyższy; IV CSK 13/19; uchylenie niekorzystnego dla kredytobiorców wyroku SA w Gdańsku sygn. V ACa 585/18; Santander
 17. Sąd Apelacyjny w Warszawie; I ACa 268/19; nieważność, apelacja od sygn. I C 265/16; indeksowany; Raiffeisen Polbank; SSA Beata Kozłowska, SSA Joanna Wiśniewska-Sadomska, SSO del.Agnieszka Wachowicz-Mazur
 18. Sąd Apelacyjny w Warszawie; I ACa 674/18; nieważność, SA podtrzymał wcześniejszy wyrok SO w Warszawie, sygn. akt XXIV 241/17; indeksowany; Millenium; SSA Joanna Wiśniewska-Sadomska, SSA Beata Kozłowska (spr.), SSA Agnieszka Wachowicz-Mazur
 19. Sąd Apelacyjny w Łodzi; I ACa 1456/18; nieważność, SA oddalił apelację banku od wyroku SO w Łodzi sygn. akt I C 1176/16.; indeksowany; Getin Bank/ Dom Bank; SSO Anna Zyskowska-Jadczak
 20. Sąd Okręgowy w Warszawie; V Ca 1979/18; nieważność; denominowany; PKO BP- Własny Kąt Hipoteczny
 21. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt VI ACa 559/18, bank: Raiffeisen, odfrankowienie, SSA Małgorzata Borkowska (spr.) kredyt indeksowany
 22. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, sygn. akt: I ACa 677/19, bank: Pekao S.A.,kredyt: denominowany, SSA Małgorzata Zwierzyńska, SSA Piotr Daniszewski, SSO Dorota Majerska-Janowska, odfrankowienie
 23. Sąd Okręgowy w Olsztynie, sygn. akt IX Ca 1487/19, bank: Santander (umowa Kredyt Banku Ekstralokum), odfrankowienie, kredyt indeksowany
 24. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt V ACa 698/18, Getin (umowa Dom banku), odfrankowienie, kredyt indeksowany, Przewodniczący SSA Bogdan Świerczakowski
  Sędziowie/Ławnicy: SSA Ewa Kaniok, SSO del. Emilia Szczurowska (spr.)
 25. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt VI ACa 817/18, bank Getin Noble Bank, odfrankowienie, kredyt indeksowany, Przewodniczący SSA Małgorzata Kuracka, Sędziowie/Ławnicy: SSA Agata Zając, SSO del. Grzegorz Tyliński
 26. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, sygn. akt I ACa 1205/18, Santander, nieważność, kredyt indeksowany, SSO Ewa Blumczyńska (spr.)
 27. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACa 603/18, mBank, brak rozpoznania sprawy, uchylenie i przekazanie do ponownego rozpoznania, kredyt denominowany, SA w składzie: Przewodniczący SSA Marzanna Góral, Sędziowie/Ławnicy: SSA Katarzyna Jakubowska- Pogorzelska, SSO del. Anna Strączyńska.
 28. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa, sygn.akt II C 2779/18, bank Millenium, nieważność, kredyt indeksowany, SSR Krystyna Dąbrowska. 
 29. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACa 603/18, kredyt denominowany, brak rozpoznania istoty sprawy; uchylenie i zwrot do ponownego rozpoznania, Skład SA: Przewodniczący: SSA Marzanna Góral, Sędziowie/Ławnicy: SSA Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska, SSO del. Anna Strączyńska
 30. Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXV 1555/17, kredyt denominowany, BNP (umowa Fortis Banku), nieważność, SSR del. Aleksandra Różalska-Danilczuk
 31. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt VI ACa 541/18, kredyt indeksowany, Getin Noble, uchylenie wyroku
 32. Sąd Apelacyjny w Łodzi, sygn. akt I ACa 1409/18, kredyt indeksowany, mBank, oddalenie apelacji Banku od wyroku SO w Łodzi (I C 420/17), SSA Anna Cesarz
 33. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACa 473/18, kredyt indeksowany, mBank, nieważność+ teoria salda, SSA Roman Dziczek (przewodniczący), SSA Dorota Markiewicz (sprawozdawca), SSA Anna Straczyńska.
 34. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACa 104/19, mBank, kredyt indeksowany, nieważność, SA w składzie: Przewodniczący Katarzyna Jakubowska – Pogorzelska (spr.), Sędziowie/Ławnicy: SSA Marzanna Góral, SSO del. Anna Strączyńska.
 35. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACa 67/19, mBank, kredyt indeksowany, nieważność, Byszewska (spr), Markiewicz, Olczak- Dąbrowska.
 36. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. VI ACa 790/18, odfrankowienie, klauzule przeliczeniowe są abuzywne, kredyt indeksowany, Getin Bank, SSA Agata Zając
 37. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. VI ACa 734/18, odfrankowienie, klauzule przeliczeniowe są abuzywne, kredyt indeksowany, Getin Bank, SSA Agata Zając
 38. Sąd Najwyższy, sygn. V CSK 347/18, uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, kredyt indeksowany, ING, SSN Joanna Misztal-Konecka (przewodniczący)SSN Beata JaniszewskaSSN Kamil Zaradkiewicz (sprawozdawca)
 39. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. VI ACa 590/19, uchylenie wyroku SO w Warszawie, brak rozpoznania istoty sprawy przez SO, kredyt denominowany, BGŻ, SSO del. Przemysław Feliga
 40. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. I ACa 199/18, nieważność, k. indeksowany, SA Beata Kozłowska, Beata Byszewska (spr.), Agnieszka Wachowicz-Mazur
 41. Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. XXV C 2101/18, odfrankowienie, k. indeksowany, Getin Noble, SSO Tomasz Gal
 42. Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. XXVII Ca 2125/18, nieważność, k. indeksowany, mBank/Multibank, SSO Joanna Staszewska, SO Ewa Kiper SR del. Joanna Korczewska
 43. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. V ACa 689/19, apelacja banku oddalona, k. indeksowany, Raiffeisen/Polbank, Klimowicz-Przygódzka, Fronczyk, Piwowarun-Kołakowska
 44. Sąd Okręgowy w Katowicach, sygn. IV Ca 868/19, odfrankowienie, k. indeksowany, ING
 45. Sąd Okręgowy w Szczecinie, sygn. II Ca 1382/19, nieważność, k. denominowany, BPH, Rabiega, Marczak, Krajewski
 46. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. I ACa 591/18, apelacja kredytobiorcy została oddalona, k. denominowany, Deutsche Bank, Dziczek, Strączyńska- sprawozdawca, Markiewicz
 47. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. V ACa 560/19, oddalenie apelacji banku, k. denominowany, Credit Agricole, SSA Bogdan Świerczakowski, SSA Ewa Kaniok, SSA Elżbieta Wiatrzyk – Wojciechowska
 48. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, sygn. I ACa 1189/18, wygrana Banku, k. denominowany, PKO BP, SSA Małgorzata Lamparska, SSA Dariusz Kłodnicki, SSA Janusz Kasprzyszyn
 49. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. I ACa 367/19, nieważność, k. indeksowany, mBank S.A., SSA Beata Byszewska, Sędziowie/Ławnicy: SSA Marzena Konsek- Bitkowska (spr.) , SSO Agnieszka Wachowicz-Mazur
 50. Sąd Apelacyjny w Łodzi, sygn. I ACa 80/19, sprawa powraca do SO, mBank S.A., SSA Dorota Ochalska – Gola, del. SSO Jarosław Pawlak, SSA Małgorzata Dzięciołowski.

Koniecznie przeczytaj >>> Kredyt frankowy a rozwód

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 622 52 13e-mail: grzegorz.podlasiewicz@adwokatura.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Grzegorz Podlasiewicz Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Grzegorz Podlasiewicz z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem grzegorz.podlasiewicz@adwokatura.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: