Grzegorz Podlasiewicz

adwokat

Od trzech lat pracuję nad strategią „odfrankowienia” kredytów swoich klientów. Walczę nie tylko o spread wynikający z abuzywności, co rodzi ryzyko przeliczenia kredytów po kursie NBP, ale o nieważność klauzul waloryzacyjnych w ogóle, w tym przede wszystkim indeksacyjnej.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Kamuflaż rzeczywistych intencji – cios dla banków w sprawie frankowiczów

Grzegorz Podlasiewicz30 listopada 2019Komentarze (0)

Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w sprawie z powództwa banku przeciwko kredytobiorcy. Przekazał ją do ponownego rozpoznania, głównie ze względu na konieczność uwzględnienia dotychczasowego orzecznictwa, w tym orzeczenia TSUE.

O sprawie przeczytasz tutaj >>> LINK
bank w sprawie frankowiczów

To napawające radością i nadzieją orzeczenie Sądu Najwyższego nakazuje przypuszczać, że utrwala się jednolita linia orzecznicza w sprawach frankowych w Polsce, której tak brakuje.

Z przykrością jednak stwierdzam, że brak jednolitości orzecznictwa w sprawach frankowych prowadzi do wielkiego rozgardiaszu w orzecznictwie. Oczywiście to woda na młyn dla Banków, które pasożytują na takim bałaganie.

Sprawa do ponownego rozpoznania

Tym bardziej cieszy mnie to orzeczenie, że Sąd Najwyższy zaznaczył, iż przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania. Głównie ze względu na konieczność uwzględnienia dotychczasowego orzecznictwa. W tym orzeczeń TSUE, w szczególności wyrok z 3 października 2019 C -260 /18. Sąd Najwyższy wskazał, że przy ponownym rozpoznaniu sąd drugiej instancji ma wziąć pod uwagę możliwość utrzymania w mocy zawartej umowy kredytu z jednoczesnym wyeliminowaniem z niej klauzul waloryzacyjnych jako niedozwolonych, abuzywnych postanowień umownych. W mojej ocenie może to wiązać się z uznaniem kredytu otrzymanego w złotych polskich, a nie we frankach z jednoczesnym przyjęciem oprocentowania określonego w umowie tj. stopy LIBOR – jak napisano w komunikacie Sądu Najwyższego.

Kamuflaż rzeczywistej intencji

Według Sądu, bank kredytujący umieścił kwotę kredytu w CHF, wobec całej pozostałej treści umowy i jej załączników, co jest „tylko niezasługującym na ochronę kamuflażem rzeczywistej intencji”.

W rzeczywistości taka interpretacja Sądu Najwyższego dopuszcza więc możliwość „odwfrankowienia” nawet kredytu denominowanego. Przypominam, że wyrok Trybunału TSUE dotyczył kredytu indeksowanego.

***

Zobacz też Frankowicze wygrywają

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 622 52 13e-mail: grzegorz.podlasiewicz@adwokatura.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Grzegorz Podlasiewicz Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Grzegorz Podlasiewicz z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem grzegorz.podlasiewicz@adwokatura.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: