Grzegorz Podlasiewicz

adwokat

Od trzech lat pracuję nad strategią „odfrankowienia” kredytów swoich klientów. Walczę nie tylko o spread wynikający z abuzywności, co rodzi ryzyko przeliczenia kredytów po kursie NBP, ale o nieważność klauzul waloryzacyjnych w ogóle, w tym przede wszystkim indeksacyjnej.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Czy kredytobiorca może spełnić warunek TSUE niezbędny do unieważnienia umowy?

Grzegorz Podlasiewicz12 listopada 2019Komentarze (0)

unieważnienie umowy frankowejSąd Apelacyjny w Warszawie uchylił wyrok Sądu Okręgowego małżeństwa Biedrzyckich, którzy domagali się od MBanku ponad 100 tys. złotych wraz z odsetkami z tytułu nadpłaconych rat kredytu indeksowanego kursem franka szwajcarskiego.

W trakcie rozprawy apelacyjnej pełnomocnik alternatywnie wniósł o samo stwierdzenie nieważności umowy kredytowej. Równocześnie przedłożył oświadczenie materialne swoich mocodawców, że wyrażają zgodę na unieważnienie umowy i mają świadomość ze skutków prawnych takich decyzji.

Decyzja Sądu Apelacyjnego w Warszawie jest pokłosiem wyroku TSUE albowiem ten poświęcił dużo miejsca rozważaniom na temat tego, co począć gdyby wyeliminowanie z niej klauzul abuzywnych prowadziło do unieważnienia, a to z kolei miałoby niekorzystne skutki dla konsumenta.

Sąd Apelacyjny stwierdził, że oświadczenia pisemne kredytobiorców mają moc prawną i są skuteczne.

Sąd Okręgowy natomiast rozpoznając sprawę zgodnie z orzecznictwem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał zawarte w umowie kredytowej klauzule indeksacyjne za abuzywne, ale o dziwo zastąpił je średnim kursem NBP.

Blisko unieważnienia umowy kredytowej we frankach ?

Koncepcja uzupełnienia luki w umowie średnim kursem NBP została jednoznacznie odrzucona przez TSUE. W związku z tym, zdaniem Sądu apelacyjnego należy rozważać inne konsekwencje zaistnienia klauzul abuzywnych – upadek całej umowy, albo jej kontynuowanie z pominięciem zakwestionowanych klauzul i w związku z tym uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

***

Zobacz też, co zrobi sąd, kiedy wniesiesz sprawę przeciwko sądowi >>

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 622 52 13e-mail: grzegorz.podlasiewicz@adwokatura.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Grzegorz Podlasiewicz Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Grzegorz Podlasiewicz z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem grzegorz.podlasiewicz@adwokatura.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: