Grzegorz Podlasiewicz

adwokat

Od trzech lat pracuję nad strategią „odfrankowienia” kredytów swoich klientów. Walczę nie tylko o spread wynikający z abuzywności, co rodzi ryzyko przeliczenia kredytów po kursie NBP, ale o nieważność klauzul waloryzacyjnych w ogóle, w tym przede wszystkim indeksacyjnej.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Czy bank może żądać wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału

Grzegorz Podlasiewicz23 grudnia 2019Komentarze (0)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 3.10.2019 r. wydał korzystny wyrok dla „frankowiczów”. Banki zaczęły zastanawiać się jak tu spowolnić procesy stwierdzające nieważność toksycznych umów kredytowych denominowanych do franka szwajcarskiego. Wymyślono więc w przypadku unieważnienia umowy kredytowej roszczenie o bezumowne korzystanie z kapitału.

O sprawie przeczytasz tutaj >>> LINK

Co to oznacza w praktyce?

Oznacza to, że kredytobiorca będzie musiał zwrócić bankowi wypłaconą mu w złotówkach kwotę kredytu. Natomiast bank będzie musiał zwrócić kredytobiorcy wszystkie kwoty wpłacone przez niego w toku realizacji umowy. Dotyczy to wszystkich kwot wpłaconych tytułem rat i odsetek, ubezpieczenia, a także prowizji i innych opłat.

Związek Banków Polskich natomiast sugeruje, że w przypadku unieważnienia umowy kredytu roszczenie banku mogłoby przewyższać stan zobowiązań, który istniałby przy utrzymaniu umowy w mocy. Sektor bankowy wskazał na możliwość formułowania takich roszczeń. Nie wskazał jednak, zarówno podstawy prawnej, jak i sposobu wyliczenia potencjalnych kwot. Można rzecz, że to na tyle straszenia.

Co chce osiągnąć bank?

Moim zdaniem, jeżeli sąd stwierdza nieważność umów kredytowych to umów tych po prostu nie ma. To tak jakby złodzieja nagradzać za to, że kogoś okradł. Bez wątpienia działanie banku zmierza do wywołania efektu zniechęcenia kredytobiorców przed dochodzeniem swoich roszczeń na drodze sądowej.

Proponowane rozwiązanie jest sprzeczne również z wyrokiem TSUE opartym na dyrektywie 93/13, której celem  jest ochrona rynku, konsumentów i uczciwych przedsiębiorców przed nieuczciwymi  przedsiębiorcami. Jednym z podstawowych motywów dyrektywy jest „odstraszanie” przedsiębiorców od stosowania klauzul abuzywnych, a także zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony konsumentów.

Abstrahując od powyższego na marginesie należy wskazać, że roszczenia przedsiębiorców, a takim jest bank przedawniają się z upływem trzech lat.  Podobnego zdania był Sąd Najwyższy, w wyroku z 24 kwietnia 2003 r., sygn. akt I CKN 316/01 

Podsumowując, o wynagradzaniu banków za stosowanie klauzul abuzywnych nie może być mowy.

Ponadto stoję na stanowisku, że skoro konsument również dokonywał wpłat poszczególnych rat kredytów, to posiadałby podobne roszczenie wobec banku!

Więc nie ma się czego bać tylko rozpocząć walkę o swoje z bankiem.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 622 52 13e-mail: grzegorz.podlasiewicz@adwokatura.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Grzegorz Podlasiewicz Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Grzegorz Podlasiewicz z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem grzegorz.podlasiewicz@adwokatura.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: