Grzegorz Podlasiewicz

adwokat

Od trzech lat pracuję nad strategią „odfrankowienia” kredytów swoich klientów. Walczę nie tylko o spread wynikający z abuzywności, co rodzi ryzyko przeliczenia kredytów po kursie NBP, ale o nieważność klauzul waloryzacyjnych w ogóle, w tym przede wszystkim indeksacyjnej.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Co może zrobić sąd gdy wniesiemy sprawę przeciwko bankowi?

Grzegorz Podlasiewicz04 października 2019Komentarze (0)

Decydując się na wniesienie do sądu sprawy przeciwko bankowi w związku z zawartą umową „frankową” musimy zadać sobie podstawowe pytanie:

Co możemy osiągnąć i jaki może być skutek takiego procesu (oczywiście w przypadku jego wygrania)?

Odpowiedzi na powyższe pytanie mogą być zasadniczo dwie:

  • pierwszym skutkiem orzeczenia sądu może być wyłączenie zastosowania klauzul denominacyjnych i – w konsekwencji – faktyczne przekształcenie kredytu w złotówkowy;
  • drugi skutek to stwierdzenie nieważności umowy.

Z punktu widzenia klienta najczęściej korzystniejsze będzie pierwsze rozwiązanie. W świetle przepisów prawa cywilnego znajduje ono także pełne uzasadnienie normatywne. Przepis art. 385 1 § 2 k.c. stanowi bowiem, że:

Jeżeli postanowienie umowy zostaną uznane za niedozwolone to nie wiążą stron, a tym samym strony są związane umową jedynie w pozostałym zakresie.

Sądy orzekające w sprawach frankowych (a przynajmniej te bardziej „odważne”) stwierdzają jednoznacznie, że skutkiem uznania za niedozwolone postanowień umownych dotyczących zasad ustalania kursów walut jest konieczność ich pominięcia przy ustalaniu treści stosunku prawnego wiążącego konsumenta. Postanowienia takie przestają wiązać już w chwili zawarcia umowy. Oznacza to, że nie stanowią elementu treści stosunku prawnego i nie mogą być uwzględniane przy rozpoznawaniu spraw związanych z jego realizacją. 

Niekiedy jednak warto rozważyć żądanie unieważnienia całej umowy. Dotyczy to sytuacji, kiedy wartość spłaty dokonanej przez klienta przekracza wartość pożyczonego konsumentowi kapitału. W takiej sytuacji, po dokonaniu rozliczenia, okazuje się, że klient de facto spłacił już kredyt.

Takie roszczenie strony także znajduje uzasadnienie w świetle przepisów prawa, przy czym sądy podkreślają, że jest ono dopuszczalne tylko wtedy, gdy nie wiąże się to ze szkodą dla konsumenta i nie narusza jego interesu ekonomicznego.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 622 52 13e-mail: grzegorz.podlasiewicz@adwokatura.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Grzegorz Podlasiewicz Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Grzegorz Podlasiewicz z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem grzegorz.podlasiewicz@adwokatura.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: