Grzegorz Podlasiewicz

adwokat

Od trzech lat pracuję nad strategią „odfrankowienia” kredytów swoich klientów. Walczę nie tylko o spread wynikający z abuzywności, co rodzi ryzyko przeliczenia kredytów po kursie NBP, ale o nieważność klauzul waloryzacyjnych w ogóle, w tym przede wszystkim indeksacyjnej.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Wyrok TSUE z 3.10.2019 r.

UOKiK wydał stanowisko w sprawie Wyroku TSUE

Grzegorz Podlasiewicz20 stycznia 2020Komentarze (0)

W sprawie wyroku TSUE kredytobiorcy frankowi otrzymują wsparcie od Prezesa UOKiK, który to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał stanowisko ws. ubiegłorocznego październikowego wyroku TSUE dot. kredytu frankowego państwa Dziubaków.   Stanowisko prezesa UOKiK  „Skutki wyroku odnoszą się do każdej umowy zawierającej klauzule niedozwolone. Banki nie mogą żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w […]

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 3.10.2019 r. wydał korzystny wyrok dla „frankowiczów”. Banki zaczęły zastanawiać się jak tu spowolnić procesy stwierdzające nieważność toksycznych umów kredytowych denominowanych do franka szwajcarskiego. Wymyślono więc w przypadku unieważnienia umowy kredytowej roszczenie o bezumowne korzystanie z kapitału. O sprawie przeczytasz tutaj >>> LINK Co to oznacza w praktyce? Oznacza […]

Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił wyrok Sądu Okręgowego małżeństwa Biedrzyckich, którzy domagali się od MBanku ponad 100 tys. złotych wraz z odsetkami z tytułu nadpłaconych rat kredytu indeksowanego kursem franka szwajcarskiego. W trakcie rozprawy apelacyjnej pełnomocnik alternatywnie wniósł o samo stwierdzenie nieważności umowy kredytowej. Równocześnie przedłożył oświadczenie materialne swoich mocodawców, że wyrażają zgodę na unieważnienie […]

Czy bank jest instytucją zaufania publicznego?

Grzegorz Podlasiewicz03 listopada 2019Komentarze (0)

Rzecznik Praw Obywatelskich napisał do  Związku Banków Polskich o tym jak należy interpretować wyrok TSUE. „Banki mogą stosować wobec swoich klientów nieuczciwe praktyki i mogą wprowadzać ich w błąd co do przysługującej ochrony prawnej. Trzeba się temu przyjrzeć. Chodzi o franki szwajcarskie” Dalej Rzecznik Praw Obywatelskich pisze, że sugestie Banków, że wyroki TSUE nie stosują […]

Wyrok TSUE spowodował, że ruszyła lawina pozwów przeciwko Bankom. Roszczenie z którym wystąpimy na drogę sądową musi być dokładnie wyliczone, by nie narazić się na straty finansowe wynikające ze złego wyliczenia. Podanie natomiast wyższej kwoty niż wynika ona z prawidłowej należności  może stanowić, iż przegramy proces w tej części i wtedy sąd rozdysponuje koszty zastępstwa […]