Grzegorz Podlasiewicz

adwokat

Od trzech lat pracuję nad strategią „odfrankowienia” kredytów swoich klientów. Walczę nie tylko o spread wynikający z abuzywności, co rodzi ryzyko przeliczenia kredytów po kursie NBP, ale o nieważność klauzul waloryzacyjnych w ogóle, w tym przede wszystkim indeksacyjnej.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Unieważnienie umowy kredytowej

Prawomocny wyrok „umowa mBanku nieważna!”

Grzegorz Podlasiewicz25 października 2019Komentarze (0)

Wczoraj Sąd Apelacyjny w Warszawie, w sprawie o sygnaturze akt V ACa 567/18 uwzględnił w całości apelację frankowiczów i uznał, że umowa kredytu indeksowanego mBanku jest nieważna. Sąd tym samy zmienił Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 5 czerwca 2018 roku który oddalił powództwo (ten wyrok wydała SSO E.KURKOWSKA) i zasadził na rzecz powodów całą […]

Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 roku powstało wiele wątpliwości dotyczących tego, czy bank może wystąpić z roszczeniem o zwrot wypłaconego kapitału? Innymi słowy mówiąc, czy może on żądać od kredytobiorcy zwrotu kapitału, który wcześniej mu pożyczył. Trybunał TSUE stwierdził, że sądy polskie nie mają prawa do zmiany lub uzupełnienia umowy kredytu […]

Zapewne zastanawia Cię, jak unieważnić kredyt frankowy. Posłuchaj … Unieważnienie kredytu waloryzowanego do franka szwajcarskiego (bo taka jest prawidłowa nazwa tego kredytu w obecnym stanie prawnym, zwłaszcza po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) jest na pewno mniej ryzykowne niźli to było zanim wyrok ten zapadł. Sądy powszechne (Sądy Rejonowe lub Okręgowe), a przede wszystkim sędziowie tychże, będą musiały […]

Wartość dochodzonego roszczenia tzw. wartość przedmiotu sporu jest konieczna, by sprawa mogła się znaleźć na drodze sądowej by sąd mógł rozpoznawać sprawę. W przypadku gdy domagamy się unieważnienia umowy, wysokość roszczenia stanowi sumę dotychczas uiszczonych rat kredytowych wraz z wszystkimi prowizjami i opłatami uiszczonymi przez kredytobiorcę w związku z umową. W przypadku gdy domagamy się […]