Grzegorz Podlasiewicz

adwokat

Od trzech lat pracuję nad strategią „odfrankowienia” kredytów swoich klientów. Walczę nie tylko o spread wynikający z abuzywności, co rodzi ryzyko przeliczenia kredytów po kursie NBP, ale o nieważność klauzul waloryzacyjnych w ogóle, w tym przede wszystkim indeksacyjnej.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Odfrankowienie umowy kredytowej

Pozwanie banku ma na celu  stwierdzenie nieważności umów frankowych (umów kredytowych denominowanych lub indeksowanych do waluty CHF). Wygrana powoduje, że nie trzeba już spłacać kredytu. Ciekawym rozwiązaniem może być złożenie do sądu wniosku o zabezpieczenie powództwa w ramach toczącej się sprawy lub jeszcze przed złożeniem pozwu. Skutkować to może m.in. natychmiastowym wstrzymaniem obowiązku spłacania kredytu […]

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 3.10.2019 r. wydał korzystny wyrok dla „frankowiczów”. Banki zaczęły zastanawiać się jak tu spowolnić procesy stwierdzające nieważność toksycznych umów kredytowych denominowanych do franka szwajcarskiego. Wymyślono więc w przypadku unieważnienia umowy kredytowej roszczenie o bezumowne korzystanie z kapitału. O sprawie przeczytasz tutaj >>> LINK Co to oznacza w praktyce? Oznacza […]

Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w sprawie z powództwa banku przeciwko kredytobiorcy. Przekazał ją do ponownego rozpoznania, głównie ze względu na konieczność uwzględnienia dotychczasowego orzecznictwa, w tym orzeczenia TSUE. O sprawie przeczytasz tutaj >>> LINK To napawające radością i nadzieją orzeczenie Sądu Najwyższego nakazuje przypuszczać, że utrwala się jednolita linia orzecznicza w […]

Miesiąc temu  TSUE wydał wyrok w sprawie polskiej, dotyczącej kredytu frankowego. Czy to już właściwy moment by inni kredytobiorcy zawalczyli o swoje prawa konsumenckie? Decydując się na wniesienie do sądu sprawy przeciwko bankowi w związku z zawartą umową „frankową” musimy zadać sobie pytanie. Co możemy osiągnąć i jaki może być skutek procesu (w przypadku jego […]

Wyrok TSUE spowodował, że ruszyła lawina pozwów przeciwko Bankom. Roszczenie z którym wystąpimy na drogę sądową musi być dokładnie wyliczone, by nie narazić się na straty finansowe wynikające ze złego wyliczenia. Podanie natomiast wyższej kwoty niż wynika ona z prawidłowej należności  może stanowić, iż przegramy proces w tej części i wtedy sąd rozdysponuje koszty zastępstwa […]