Grzegorz Podlasiewicz

adwokat

Od trzech lat pracuję nad strategią „odfrankowienia” kredytów swoich klientów. Walczę nie tylko o spread wynikający z abuzywności, co rodzi ryzyko przeliczenia kredytów po kursie NBP, ale o nieważność klauzul waloryzacyjnych w ogóle, w tym przede wszystkim indeksacyjnej.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Odfrankowienie umowy kredytowej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 3.10.2019 r. wydał korzystny wyrok dla „frankowiczów”. Banki zaczęły zastanawiać się jak tu spowolnić procesy stwierdzające nieważność toksycznych umów kredytowych denominowanych do franka szwajcarskiego. Wymyślono więc w przypadku unieważnienia umowy kredytowej roszczenie o bezumowne korzystanie z kapitału. O sprawie przeczytasz tutaj >>> LINK Co to oznacza w praktyce? Oznacza […]

Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w sprawie z powództwa banku przeciwko kredytobiorcy. Przekazał ją do ponownego rozpoznania, głównie ze względu na konieczność uwzględnienia dotychczasowego orzecznictwa, w tym orzeczenia TSUE. O sprawie przeczytasz tutaj >>> LINK To napawające radością i nadzieją orzeczenie Sądu Najwyższego nakazuje przypuszczać, że utrwala się jednolita linia orzecznicza w […]

Miesiąc temu  TSUE wydał wyrok w sprawie polskiej, dotyczącej kredytu frankowego. Czy to już właściwy moment by inni kredytobiorcy zawalczyli o swoje prawa konsumenckie? Decydując się na wniesienie do sądu sprawy przeciwko bankowi w związku z zawartą umową „frankową” musimy zadać sobie pytanie. Co możemy osiągnąć i jaki może być skutek procesu (w przypadku jego […]

Wyrok TSUE spowodował, że ruszyła lawina pozwów przeciwko Bankom. Roszczenie z którym wystąpimy na drogę sądową musi być dokładnie wyliczone, by nie narazić się na straty finansowe wynikające ze złego wyliczenia. Podanie natomiast wyższej kwoty niż wynika ona z prawidłowej należności  może stanowić, iż przegramy proces w tej części i wtedy sąd rozdysponuje koszty zastępstwa […]

Prawomocny wyrok „umowa mBanku nieważna!”

Grzegorz Podlasiewicz25 października 2019Komentarze (0)

Wczoraj Sąd Apelacyjny w Warszawie, w sprawie o sygnaturze akt V ACa 567/18 uwzględnił w całości apelację frankowiczów i uznał, że umowa kredytu indeksowanego mBanku jest nieważna. Sąd tym samy zmienił Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 5 czerwca 2018 roku który oddalił powództwo (ten wyrok wydała SSO E.KURKOWSKA) i zasadził na rzecz powodów całą […]