Grzegorz Podlasiewicz

adwokat

Od trzech lat pracuję nad strategią „odfrankowienia” kredytów swoich klientów. Walczę nie tylko o spread wynikający z abuzywności, co rodzi ryzyko przeliczenia kredytów po kursie NBP, ale o nieważność klauzul waloryzacyjnych w ogóle, w tym przede wszystkim indeksacyjnej.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Listopad 2019

Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w sprawie z powództwa banku przeciwko kredytobiorcy. Przekazał ją do ponownego rozpoznania, głównie ze względu na konieczność uwzględnienia dotychczasowego orzecznictwa, w tym orzeczenia TSUE. O sprawie przeczytasz tutaj >>> LINK To napawające radością i nadzieją orzeczenie Sądu Najwyższego nakazuje przypuszczać, że utrwala się jednolita linia orzecznicza w […]

Miesiąc temu  TSUE wydał wyrok w sprawie polskiej, dotyczącej kredytu frankowego. Czy to już właściwy moment by inni kredytobiorcy zawalczyli o swoje prawa konsumenckie? Decydując się na wniesienie do sądu sprawy przeciwko bankowi w związku z zawartą umową „frankową” musimy zadać sobie pytanie. Co możemy osiągnąć i jaki może być skutek procesu (w przypadku jego […]

Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił wyrok Sądu Okręgowego małżeństwa Biedrzyckich, którzy domagali się od MBanku ponad 100 tys. złotych wraz z odsetkami z tytułu nadpłaconych rat kredytu indeksowanego kursem franka szwajcarskiego. W trakcie rozprawy apelacyjnej pełnomocnik alternatywnie wniósł o samo stwierdzenie nieważności umowy kredytowej. Równocześnie przedłożył oświadczenie materialne swoich mocodawców, że wyrażają zgodę na unieważnienie […]

Frankowicze wygrywają

Grzegorz Podlasiewicz06 listopada 2019Komentarze (0)

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia ogłosił wyrok korzystny w sprawie kredytu frankowego, a tym samym dla frankowiczów, którzy domagali się zmodyfikowania umowy kredytowej. Frankowicze coraz częściej wygrywają spory dotyczące kredytów. Sąd za podstawę swego orzeczenia przywołał wyrok TSUE. Bank oczywiście zapowiedział apelację gdyż dla niego (w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie) są to kolejne raty kredytowe. Małżonkowie […]

Czy bank jest instytucją zaufania publicznego?

Grzegorz Podlasiewicz03 listopada 2019Komentarze (0)

Rzecznik Praw Obywatelskich napisał do  Związku Banków Polskich o tym jak należy interpretować wyrok TSUE. „Banki mogą stosować wobec swoich klientów nieuczciwe praktyki i mogą wprowadzać ich w błąd co do przysługującej ochrony prawnej. Trzeba się temu przyjrzeć. Chodzi o franki szwajcarskie” Dalej Rzecznik Praw Obywatelskich pisze, że sugestie Banków, że wyroki TSUE nie stosują […]